Gemensam hösttavla

Bismillah. Här övar vi samarbete. En grupp treåringar har fått måla naturmaterial som de har hittat ute och limmat fast dem på en stor kartong. När färgen och limmet har torkat har vi lackat naturmaterialet. Riktigt färgglad konst blev det!

Skapelseberättelsen 1

Bismillah. Här är bilder på skapande när pedagoger har samtalat med barnen om skapelseberättelsen. Tanken är att fortsätta med berättelsen varje vecka och skapa för att till slutligen samla ihop allt till en bok. Koranvers: ”ER HERRE är förvisso Gud som skapade himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet [över skapelsen]. Han låter natten …

Skapelseberättelsen 2

Bismillah. Här är bilder på skapande när pedagoger har samtalat med barnen om skapelseberättelsen. Tanken är att fortsätta med berättelsen varje vecka och skapa för att till slutligen samla ihop allt till en bok. Koranvers: ”Och Vi har brett ut jorden och där sänkt ned fast förankrade berg och låtit alla slag av växter uppstå på den enligt en väl …