Skapande verksamhet

Bismillah. Tre viktiga förutsättningar för skapande inom förskolan: Miljön Material Förhållningssätt Miljön – Den fysiska miljön, är den inbjudande och innehållsrik? Den osynliga miljön är vårt sätt att agera och förhålla oss. Den miljö vi erbjuder påverkar möjligheterna eller medför begränsningar för barns utveckling och lärande. Kollektivt skapande med överblivna diskborstar. Istället för att kasta dadelkärnorna kan vi använda oss …