Skapelseberättelsen 1

Bismillah. Här är bilder på skapande när pedagoger har samtalat med barnen om skapelseberättelsen. Tanken är att fortsätta med berättelsen varje vecka och skapa för att till slutligen samla ihop allt till en bok. Koranvers: ”ER HERRE är förvisso Gud som skapade himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet [över skapelsen]. Han låter natten …

Skapelseberättelsen 2

Bismillah. Här är bilder på skapande när pedagoger har samtalat med barnen om skapelseberättelsen. Tanken är att fortsätta med berättelsen varje vecka och skapa för att till slutligen samla ihop allt till en bok. Koranvers: ”Och Vi har brett ut jorden och där sänkt ned fast förankrade berg och låtit alla slag av växter uppstå på den enligt en väl …