Hösttavlor

Bismillah. Här har barnen varit ute i naturen och plockat vad det som kännetecknar hösten: färggranna löv, ekollon, barr med mera. Tillbaka på förskolan har de fått limma allt de har hittat på en bit kartong. Fina hösttavlor blev det! ”Och i allt vad Han har skapat på jorden av skiftande färger och former ligger ett budskap till dem som …