Muslimska rollspel

Bismillah. Rollspel är ett mycket enkelt och uppskattat sätt för barnen att ta till sig hadither och islamiska begrepp. Det är ett upplevelsebaserat lärande där man kopplar ihop undervisningen med verkligheten. Under en dag fick barnen träna på rollspel kopplat till hadither och islamiska begrepp. Följande hadith och begrepp valdes ut: Begreppet Rahma: Vi talade med barnen om begreppet rahma …

Hadith-påse

Hadith-påse till islam-samlingen på fredagar. Fyll en påse med olika saker som kan relateras till olika utvalda hadither. Låt barnen sitta i en cirkel och ta ut varsin sak från påsen. Låt dem gissa hur sakerna i påsen kan relateras till Profeten sallallahu aleyhi wa sallam. Diskutera hadithen tillsammans med barnen och hur vi kan använda oss av den i …

Kom ihåg Allah

Bismillah. Säg till ditt barn det som Profeten (saw) sa till ‘Abdullaah bin ‘Abbaas: “Å unga pojke! Jag ska lära dig några ord. Kom ihåg Allah och Allah kommer att skydda dig. Kom ihåg Allah och du kommer att finna Honom framför dig. Om du frågar, fråga Allah. Om du söker hjälp, sök hjälp från Allah. Var medveten om att …

Att ljuga

Det har nämnts av ‘Abdullâh ibn’ Âmir (radiAllâhu ’anh) att han sa: Min mamma kallade på mig en dag medan Allâhs sändebud satt i vårt hus och hon sade: “Kom hit och jag ska ge dig (något) “, så sändebudet (sallaAllâhu ’aleyhi wa sallam) sade: ”Och vad ville du ge honom” Hon svarade: “Jag vill ge honom en dadel”. Så …