Om Busiga kamelen

Bismillah
as Salamu aleykum

Muslimsk pedagogik har ofta kommit att förknippas med strikta Koranskolor och rigida regler. Denna sida är ett försök att starta upp ett nytänkande kring muslimsk pedagogik och vara en resurs och inspiration på nätet för alla som är nyfikna av pedagogiken eller kommer i kontakt med den och vill arbeta med den.

Syftet med Busigakamelen.se är att kunna sammanföra västerländsk pedagogik med muslimsk tradition och visdom och på så sätt få det bästa ur båda.

Bakom hemsidan står flera muslimska pedagoger med svensk akademisk utbildning som har erfarenhet av att arbeta med muslimska barn på förskola, skola och även inom ideell verksamhet samt på hemmaplan med sina egna barn.

När vi funderade kring namnet så blev Busiga kamelen ett naturligt val. Vi ville ha ett brett namn som kunde förknippas med islam, men inte enbart vara knutet till islam. Ordet kamel förekommer tre gånger i Koranen (7:14, 56:55, 59:6) och omnämns även i hadither. I slutändan fick det bli en traditionell kamel som kommer med nya busiga pedagogiska idéer, därav namnet Busiga Kamelen.

/Admin