Slöseri på jorden

Bismillah. Här samtalar vi med barnen utifrån den engelska boken ”All About Akhlaq” om slöseri av Guds gåvor som Han har givit oss. Barnen får ge förslag på hur vi människor slösar på Guds gåvor. Vi berättar vad Gud säger om slöseri i Koranen och förklarar att vi människor inte bara slösar på synliga saker som Gud har skapat (mat, …

Hadith-påse

Hadith-påse till islam-samlingen på fredagar. Fyll en påse med olika saker som kan relateras till olika utvalda hadither. Låt barnen sitta i en cirkel och ta ut varsin sak från påsen. Låt dem gissa hur sakerna i påsen kan relateras till Profeten sallallahu aleyhi wa sallam. Diskutera hadithen tillsammans med barnen och hur vi kan använda oss av den i …