30 Ramadan-aktiviteter

Bismillah. 30 olika aktiviteter för barnen att sysselsätta sig med under Ramadan. Tanken med aktiviteterna är att de ska vara så enkla som möjligt så att så många barn som möjligt ska kunna ta del av dem. I en del av aktiviteterna får barnen återuppliva några Sunnah som tillämpades av Profeten Muhammad (fred vare med honom) på ett roligt och …

Slöseri på jorden

Bismillah. Här samtalar vi med barnen utifrån den engelska boken ”All About Akhlaq” om slöseri av Guds gåvor som Han har givit oss. Barnen får ge förslag på hur vi människor slösar på Guds gåvor. Vi berättar vad Gud säger om slöseri i Koranen och förklarar att vi människor inte bara slösar på synliga saker som Gud har skapat (mat, …