Lego hajj

Bismillah. Här fick en pojke möjligheter att uttrycka och bearbeta sina upplevelser av hajj under den fria leken. Koranvers: ”Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden. De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter” (22:27)