Muslimska rollspel

Bismillah. Rollspel är ett mycket enkelt och uppskattat sätt för barnen att ta till sig hadither och islamiska begrepp. Det är ett upplevelsebaserat lärande där man kopplar ihop undervisningen med verkligheten. Under en dag fick barnen träna på rollspel kopplat till hadither och islamiska begrepp. Följande hadith och begrepp valdes ut: Begreppet Rahma: Vi talade med barnen om begreppet rahma …

Hadith-påse

Hadith-påse till islam-samlingen på fredagar. Fyll en påse med olika saker som kan relateras till olika utvalda hadither. Låt barnen sitta i en cirkel och ta ut varsin sak från påsen. Låt dem gissa hur sakerna i påsen kan relateras till Profeten sallallahu aleyhi wa sallam. Diskutera hadithen tillsammans med barnen och hur vi kan använda oss av den i …

Kom ihåg Allah

Bismillah. Säg till ditt barn det som Profeten (saw) sa till ‘Abdullaah bin ‘Abbaas: “Å unga pojke! Jag ska lära dig några ord. Kom ihåg Allah och Allah kommer att skydda dig. Kom ihåg Allah och du kommer att finna Honom framför dig. Om du frågar, fråga Allah. Om du söker hjälp, sök hjälp från Allah. Var medveten om att …

Att ljuga

Det har nämnts av ‘Abdullâh ibn’ Âmir (radiAllâhu ’anh) att han sa: Min mamma kallade på mig en dag medan Allâhs sändebud satt i vårt hus och hon sade: “Kom hit och jag ska ge dig (något) “, så sändebudet (sallaAllâhu ’aleyhi wa sallam) sade: ”Och vad ville du ge honom” Hon svarade: “Jag vill ge honom en dadel”. Så …

Barn som ber

”En dag berättade en vän en historia för mig. Hon gick till en av hennes vänner för ett besök. Hennes vän var inte särskilt religiös, men när Adhan kallade, rusade hennes barn för böner utan påminnelser eller gräl. Jag frågade henne hur hennes barn ber själva utan gräl eller påminnelse. Hon sa: – Innan jag gifte jag brukade be denna …

Mammans dua

En vacker historia om Shaykh Al-Kalbaani, som var den första svarta imamen i Masjid al Haram. Vid en konferens i London berättade han denna historia: När han var ung, var han en mycket stygg pojke. Han gjorde ofta sin mamma arg. Men hans mor, Allah välsigne henne, var en mycket rättfärdig kvinna och hon kände till kraften i att göra …

Luqmans råd

Vilka råd gav Luqman till sin käre son? ”Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: ”Käre son! Sätt inte medhjälpare vid Guds sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt! Gud har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena …