Muslimska rollspel

Bismillah. Rollspel är ett mycket enkelt och uppskattat sätt för barnen att ta till sig hadither och islamiska begrepp. Det är ett upplevelsebaserat lärande där man kopplar ihop undervisningen med verkligheten. Under en dag fick barnen träna på rollspel kopplat till hadither och islamiska begrepp. Följande hadith och begrepp valdes ut: Begreppet Rahma: Vi talade med barnen om begreppet rahma …

Frågor om Allah

Titta ut. Vad ser du? Solen, månen, träden, gräset och himlen.   Vem har skapat dem? Allah.   Vem skapade oss? Allah skapade oss. Han skapade mig och Han skapade dig.   Vem är Allah? Allah betyder Gud på arabiska. Allah är vår skapare. Han är Skaparen av allt. Han har gett oss allt det vi har. Han har gett …

shutterstock_117719242

Tacka Allah

Bismillah. Be barnen berätta om 10 saker som de har Allah att tacka för idag. Här tränar ni både räkning samt påminner barnen om att vara tacksamma gentemot Allah och att älska Honom för allt som Han har givit oss! Barnen tycker det är roligt att sitta och klura ut olika saker och kommer oftast på mer än 10 saker …

Hadith-påse

Hadith-påse till islam-samlingen på fredagar. Fyll en påse med olika saker som kan relateras till olika utvalda hadither. Låt barnen sitta i en cirkel och ta ut varsin sak från påsen. Låt dem gissa hur sakerna i påsen kan relateras till Profeten sallallahu aleyhi wa sallam. Diskutera hadithen tillsammans med barnen och hur vi kan använda oss av den i …

Skapelseberättelsen 1

Bismillah. Här är bilder på skapande när pedagoger har samtalat med barnen om skapelseberättelsen. Tanken är att fortsätta med berättelsen varje vecka och skapa för att till slutligen samla ihop allt till en bok. Koranvers: ”ER HERRE är förvisso Gud som skapade himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet [över skapelsen]. Han låter natten …

Skapelseberättelsen 2

Bismillah. Här är bilder på skapande när pedagoger har samtalat med barnen om skapelseberättelsen. Tanken är att fortsätta med berättelsen varje vecka och skapa för att till slutligen samla ihop allt till en bok. Koranvers: ”Och Vi har brett ut jorden och där sänkt ned fast förankrade berg och låtit alla slag av växter uppstå på den enligt en väl …

shutterstock_109960109

Dua-lista

Bismillah. Ibland kan Paradiset kännas så abstrakt och långt ifrån oss. Låt era barn gör en egen dua-lista på vad de önskar sig i Paradiset eller prova att göra en själva. En rolig aktivitet där ni lär känna både er själva och era barn. En 9-årig pojke önskade sig detta: 1. Att vara fin (stora muskler!) 2. Massor med god …