Hösttavlor

Bismillah.

Här har barnen varit ute i naturen och plockat vad det som kännetecknar hösten: färggranna löv, ekollon, barr med mera. Tillbaka på förskolan har de fått limma allt de har hittat på en bit kartong. Fina hösttavlor blev det!

”Och i allt vad Han har skapat på jorden av skiftande färger och former ligger ett budskap till dem som ägnar [tingen] eftertanke.” (Koranens budskap 16:13)

image

image

image

image