Skapande verksamhet

Bismillah.

Tre viktiga förutsättningar för skapande inom förskolan:
Miljön
Material
Förhållningssätt

Miljön – Den fysiska miljön, är den inbjudande och innehållsrik? Den osynliga miljön är vårt sätt att agera och förhålla oss. Den miljö vi erbjuder påverkar möjligheterna eller medför begränsningar för barns utveckling och lärande.

Kollektivt skapande med överblivna diskborstar. image

Istället för att kasta dadelkärnorna kan vi använda oss av dem i vårt skapande. Tvätta dadelkärnorna, torka dem och sen har du roligt skapandematerial att arbeta med! image

Kollektivt skapande. Här målar vi på varje duk i högst 2 minuter. Roligt att se resultatet efteråt! image

Dessa stenar är plockade ute i naturen och målade med färg, lim och vatten i olika färger. Sedan är det fritt fram att skapa! image