Digitala barn

Bismillah.

Studiedag med världens första digitalista (www.digitalistan.se). Mycket inspirerande föreläsning som förklarade vikten av IKT på förskolan och även gav flera exempel på hur det kan användas i pedagogiska syften. Några tankar som jag tar med mig efter denna föreläsning:

* Redan på antikens tid förklarade bland annat Socrates hur telegrammet skulle fördärva dåtidens ungdom för att de då kunde kommunicera mycket snabbare. Allt i samhället kan ha en negativ effekt på en om du låter det ha det. Det är viktigt hur du förhåller dig till tekniken. Tekniken kan användas för många bra saker också.
* Om ni ska testa IKT på förskolan, börja med de minsta barnen för om de får testa så får säkert även de äldre barnen testa så småningom men börjar vi med de äldre barnen så kanske de minsta aldrig får möjligheten att testa…
* Det är inget val om vi ska använda oss av IKT på förskolan eller inte. IKT är redan en del av vårt samhälle, alla barn som går ut förskolan kommer förmodligen att ha arbeta med hjälp av IKT i framtiden. I förskolans läroplan finns IKT inkluderat i flera strävansmål.
* Bara för att vi ändrar namnet på surfplatta eller ipad till läroplatta så blir det inte automatiskt en läroplatta.
* Reflektera kring varför ni inte använder er av ipad på förskolan? Är det för att ni upplever att barnen bara använder det för spel? Isåfall, vem har installerat spelen på ipaden? Oftast inte barnen… All de problem vi ser kring IKT på förskolan går att ändra på om vi blir lösningsinriktade…

image image image