Skittles färgexperiment

Jag jag experimenterat med Skittles-godisarna ett flertal gånger på förskolan nu. Med varje barngrupp är det lika enkelt, roligt och effektfullt! Allt som behövs är Skittles, en platt tallrik och varmt vatten. Jag har valt att introducera godisarna som godisar eller ”experiment-tabletter” beroende på vilken barngrupp jag har hamnat i. Skittles delas upp efter färg och varje barn får ca …

Muslimska rollspel

Bismillah. Rollspel är ett mycket enkelt och uppskattat sätt för barnen att ta till sig hadither och islamiska begrepp. Det är ett upplevelsebaserat lärande där man kopplar ihop undervisningen med verkligheten. Under en dag fick barnen träna på rollspel kopplat till hadither och islamiska begrepp. Följande hadith och begrepp valdes ut: Begreppet Rahma: Vi talade med barnen om begreppet rahma …

Gemensam hösttavla

Bismillah. Här övar vi samarbete. En grupp treåringar har fått måla naturmaterial som de har hittat ute och limmat fast dem på en stor kartong. När färgen och limmet har torkat har vi lackat naturmaterialet. Riktigt färgglad konst blev det!

Hösttavlor

Bismillah. Här har barnen varit ute i naturen och plockat vad det som kännetecknar hösten: färggranna löv, ekollon, barr med mera. Tillbaka på förskolan har de fått limma allt de har hittat på en bit kartong. Fina hösttavlor blev det! ”Och i allt vad Han har skapat på jorden av skiftande färger och former ligger ett budskap till dem som …

Minecraft moske

Bismillah. Minecraft är ett världskänt datorspel som barn över hela världen använder sig av för att bygga upp och skapa virtuella samhällen och hus. Det kan användas i många pedagogiska syften. Här är en flicka, 9 år, som har valt att skapa en moske på Minecraft.

Skapande verksamhet

Bismillah. Tre viktiga förutsättningar för skapande inom förskolan: Miljön Material Förhållningssätt Miljön – Den fysiska miljön, är den inbjudande och innehållsrik? Den osynliga miljön är vårt sätt att agera och förhålla oss. Den miljö vi erbjuder påverkar möjligheterna eller medför begränsningar för barns utveckling och lärande. Kollektivt skapande med överblivna diskborstar. Istället för att kasta dadelkärnorna kan vi använda oss …

Digitala barn

Bismillah. Studiedag med världens första digitalista (www.digitalistan.se). Mycket inspirerande föreläsning som förklarade vikten av IKT på förskolan och även gav flera exempel på hur det kan användas i pedagogiska syften. Några tankar som jag tar med mig efter denna föreläsning: * Redan på antikens tid förklarade bland annat Socrates hur telegrammet skulle fördärva dåtidens ungdom för att de då kunde …